Gulahallan hárjehusat

PRIS: Gratis

Gulahallan Hárjehusat er en nordsamisk app. Den kan være nyttig for personer med afasi som har ordletingsvansker ved øving innen ordfinning og strategier for muntlig språkproduksjon (ordmobilisering)

Appen inneholder 112 bilder av substantiv og verb, og du kan legge til egne bilder av utvalgte ord. Du kan få skriftlige og lydlige hint underveis. Du kan også legge til lyder, og bilder selv.   

Appen er laget av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) ved Statped

Legg igjen en kommentar