Om app.afasi.no

Finnes det en app for dette?
Det finnes en mengde apper (applikasjoner / dataprogrammer), men det kan være vanskelig å finne gode apper. Her finner du apper for voksne med afasi. Det finnes per i dag kun en app spesifikt laget for norskspråklige voksne med afasi. Det finnes imidlertid mange apper (med fokus på språk og andre tema), laget for barn og for andre grupper, som med visse tilpasninger vil kunne passe også for voksne med afasi. Denne nettsiden beskriver noen slike apper, og forslår tilpasninger som potensielt kan gjøre dem relevante ved afasi.

På generell basis minner vi om at datastøttet språktrening skal hvile på et faglig fundament. Ofte vil det være en fordel at en fagperson prøver ut og tilpasser apper til den enkelte person med afasi.

Nettsiden app.afasi.no er blitt til gjennom et prosjekt gjennomført av Statped (Afasiteamet i Statped sørøst). Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam. Prosjekteier er Afasiforbundet i Norge (nå LHL Hjerneslag og Afasi). Afasiteamet i Statped sørøst er faglig ansvarlig for innholdet i prosjektet og på nettsiden.

Andre nettsider med apper:

  • Appbiblioteket
    Her finnes beskrivelse av mange apper som vil kunne være relevante også ved afasi. Beskrivelsene er imidlertid i hovedsak skrevet med tanke på andre brukergrupper.
  • Aphasia Software Finder
    Dette er en side som har vært til stor inspirasjon i prosjektet. På Aphasia Software Finder finnes beskrivelser av apper for engelskspråklige personer med afasi.

Har du spørsmål eller innspill til nettsiden? Kontakt oss på telefon 22 79 90 00 eller post@lhl.no