Microsoft Office Lens

PRIS: Gratis

Microsoft Office Lens er en app for opplesning av tekst. Du tar bilder av tekst og ved hjelp av funksjonen Engasjerende leser får du teksten opplest. Appen kan være nyttig for personer med afasi som strever med å lese. Det er mulig å justere stemmehastigheten på opplesningen, og om det er en kvinne- eller mannsstemme som leser opp teksten. Det er også mulig å eksportere bilde av tekst til andre program som for eksempel Word, og redigere teksten i skriveprogram.