Maps

PRIS: Gratis

Maps er en kartapp med GPS. Den kan være nyttig for personer med afasi og som verktøy for logopeder på flere måter. For det første kan den være nyttig for å finne frem ute på tur som for folk flest. Den kan også være nyttig som støtte i samtale både for personer med afasi og logopeder. For personer med afasi kan det være lettere å vise på et kart hvor han eller hun for eksempel bor, har vært på ferie, eller har hytte enn å forklare det muntlig. Det samme gjelder for logopeder. Dersom personen med afasi har nedsatt auditiv forståelse kan logopeden også bruke kart som støtte i samtale.   

Bilde fra skjermdump Bilde fra skjermdump