Lydhør

PRIS: Gratis

Lydhør er en app med lydbøker fra Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). NLB eies av staten, og lager lydbøker og bøker i punktskrift for alle aldersgrupper. De har både skjønnlitteratur, faktabøker og studielitteratur. I tillegg er det mulig å abonnere på enkelte aviser som lydavis eller tidsskrifter i lydversjon.

Lydbøker kan være nyttige for personer med afasi som strever med å lese. Det er gratis å låne lydbøker og bøker hos NLB for personer med lesevansker. For å bruke appen må man melde seg innwww.nlb.no. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på at du har afasi, men NLB kan be om at du sender det i ettertid.