Kamera

PRIS: Gratis

Kamera er forhåndsinnlagt både på androidtelefoner, iPhone, iPad og Ipod touch. For noen personer med afasi kan det være et nyttig verktøy i hverdagen. Det kan brukes til å ta bilder av for eksempel familie, interesser, eller hva vedkommende er opptatt av eller gjorde i helgen. I samtale med andre kan personen med afasi på den måten vise bilder som støtte i samtale.   

Camera Icon | Circle Iconset | Martz90 iPhone/iPad: Camera Icon Missing From Home Screen