3D Brain

PRIS: Gratis

3D Brain er en app med bilder av hjernens anatomi og struktur, og engelske forklaringer av funksjoner til ulike deler av hjernen. Appen kan være et nyttig verktøy for logopeder ved informasjon til personer med afasi om afasi og årsaksforklaring ved hjernens anatomi, struktur og funksjon.  

Bilde fra skjermdump Bilde fra skjermdump

Bilde fra skjermdump Bilde fra skjermdump