Ordlek XL

PRIS: 39.00 kr

Appen er utviklet for barn, men kan være nyttig for personer med afasi ved øving på muntlig (ordmobilisering) og skriftlig ordproduksjon (skriving). Ordlek XL er et stavespill. Oppgavene går ut på at du får se et bilde og tilhørende bokstaver som ligger spredt på skjermen. Du skal plassere bokstavene i riktig rekkefølge. Lydene og ordene blir lest opp etter hvert som de staves. Det er mulig å velge mellom store og små bokstaver, vanskelighetsgrad fra lett til vanskelig, og kategorier.