Lingdys

PRIS: Gratis

Lingdys er et skrivestøtteprogram som kan være nyttig for personer med lett afasi med lese- og skrivevansker. Appen gir forslag til ord (ordprediksjon). Det er mulig å lytte til ordforslag, samt ord og setninger underveis når du skriver. Lingdys har også en ordbokfunksjon som leser opp ord og forklaringer, og eksempler på bruk av ordet. Det er mulig å legge til bilder i teksten. Du kan lagre dokumentet, og sende det via SMS, e-post eller andre plattformer.