Bitsboard Flashcards PRO

PRIS: 499.00 kr

Denne appen er opprinnelig engelsk, men man kan lage oppgaver på norsk. Appen kan være nyttig for personer med afasi ved at logoped tilpasser eller lager nye brett med innhold på norsk. Det vil si å legge inn muntlige og skriftlige ord og bilder på norsk. Da genererer appen oppgaver med dette innholdet, og det er mulig å tilpasse nivået. Oppgavene gir øving innen alle de språklige modalitetene auditiv forståelse, muntlig produksjon (ordmobilisering), lesing og skriving, samt aktiviteter som puslespill og memory.

Forskjellen på denne appen og gratisversjonen Bitsboard Flashcards & Games er at du blant annet kan dele brettene med ord og bilder med andre (for eksempel om personen med afasi har Bitsboard student appen), og se ulike brukeres utvikling over tid. Dette er altså pedagog-/ lærerversjonen av appen. Appen inneholder ikke reklame.