Bitsboard Flashcards & Games

PRIS: Gratis

Denne appen er opprinnelig engelsk, men det er mulig å lage oppgaver på norsk. Appen kan være nyttig for personer med afasi ved at logoped tilpasser eller lager nye brett med innhold på norsk. Det vil si å legge inn muntlige og skriftlige ord og bilder på norsk. Da genererer appen oppgaver med dette innholdet, og det er mulig å tilpasse nivået. Oppgavene gir øving innen alle de språklige modalitetene auditiv forståelse, muntlig produksjon (ordmobilisering), lesing og skriving, i tillegg til aktiviteter som puslespill og memory.