Happis Ord

PRIS: 39.00 kr

Happis ord er utviklet for barn, men kan være nyttig for personer med afasi som har semantiske vansker. Det vil si vansker med å forståelse av betydning av ord og setninger, og forbindelser mellom ord og setninger. Appen går ut på å stave et ord ved å flytte bokstavbrikker som er felles for tre bilder, for eksempel er kjæledyr et samlebegrep på hund, katt og kanin. Dersom en bokstavbrikke blir plassert feil vil den flyttes bort fra rutenettet. Du kan velge mellom små og store bokstaver. Et tips er å skru av musikken for å unngå forstyrrelser.