Happi Leser

PRIS: 39.00 kr

Happi Leser er utviklet for barn, men kan være nyttig for personer med afasi ved øving innen leseforståelse. Den kan framstå litt barnslig, men et nyttig tips er å skru av musikken. Appen består av matching (kobling) av ord og bilder med ett ord og tre alternative bilder. Det er mulig å velge mellom små og store bokstaver.