På jakt etter en app som passer ved afasi?

Velkommen! Vi håper du vil sette pris på denne nettressursen. På generell basis minner vi om at datastøttet språktrening skal hvile på et faglig fundament. Når det er mulig, vil det som oftest være en fordel at en fagperson prøver ut og tilpasser apper til den enkelte personen med afasi.

Hvilke apper er omtalt på denne siden? Når nettsiden nå blir offisielt lansert (i løpet av mai 2020), inneholder nettsiden apper som vi eller noen i nettverket vårt har praktisk erfaring med. Appene er forslått av personer som selv lever med afasi og av logopeder som arbeider med personer med afasi, herunder logopeder i Statped og i Afasiforum 3. Men dette skal være en levende side. Det lages nye apper. Noen apper forsvinner. Dere der ute har helt sikkert erfaring med apper som vi ikke kjenner til. Derfor kan man sende inn forslag på apper til denne siden. Det vil vi sette stor pris på!