Voice Recorder

PRIS: Gratis

Dette er en app for lydopptak. Det finnes mange forskjellige apper for lydopptak, men dette er et eksempel. Voice Recorder kan blant annet brukes som et verktøy i språktrening. Det kan for eksempel brukes til egentrening på mobilisering av ord på enheten til personen med afasi. Da kan logopeden i forkant ta lydopptak av ordene som skal øves på, og hvordan de skal øves på.