Tekst til tale i iOS 8

PRIS: Gratis

Dette er en innebygd opplesingsfunksjon på iPhone. Ved å stille inn innstillinger og tilgjengelighetsfunksjon kan du få opplest tekst på telefonen. Du markerer teksten og trykker på les opp. Du kan styre talehastigheten, og velge stemme. Dikteringsfunksjonen kan være nyttig for personer med afasi som strever med å lese.