Moji Klockis Norsk

PRIS: Gratis

Appen er utviklet for barn, men kan være nyttig for personer med afasi som har vansker med klokken. Oppgavene går ut på å stille klokken til tidspunktet som blir opplest. Tidspunktet er i tillegg skrevet nederst på skjermen. Oppgavene er organisert i ulike nivå med tidspunkt med hele og halve timer, 15, 10 og 5 minutter. Du kan få hjelp i form av gjentakelse.