Skoleskrift 3

PRIS: 65.00 kr

Skoleskrift 3 er tilsvarende som appen skoleskrift 2, men benytter innebygd talesyntese ved operativsystemet iOS. Appen er et skrivestøtteprogram som kan være nyttig for personer med lett afasi med lese- og skrivevansker. Bokstavlyd, ord og setning blir lest opp når du skriver. Teksten kan lagres og sendes via andre programmer som for eksempel SMS eller e-post.