Skoleskrift 2

PRIS: 37.00 kr

Skoleskrift 2 er et skrivestøtteprogram som kan være nyttig for personer med lett afasi med lese- og skrivevansker. Bokstavlyd, ord og setning blir lest opp når du skriver. Teksten kan lagres og sendes via andre programmer som for eksempel SMS eller e-post.

Bilde fra skjermdumpBilde fra skjermdump