Norske Kryssord

PRIS: Gratis

Dette er en app med kryssord. Kryssord kan være nyttig for øving innen muntlig (ordmobilisering) og skriftlig språkproduksjon (skriving) for personer med afasi. Appen vil nok passe best for personer med lette vansker. Det er mulig å gjøre noen innstillinger. Du kan velge vanskelighetsgrad fra meget lett til ekspert. Du kan også velge størrelsen på kryssordet. Appen er gratis, men det koster penger om du ønsker hint underveis.