IntoWords

PRIS: Gratis

IntoWords er en skrivestøtteapp som kan lese opp tekst, og gi forslag til ord (ordprediksjon) når du skriver. Du kan lytte til ordforslag, samt ordene og setningene du har skrevet. Du kan også ta bilder av tekst og få teksten opplest. Appen har en ordbokfunksjon som leser opp ord og forklaringer. IntoWords kan være nyttig for personer med afasi med lette lese- og skrivevansker, som kan ha nytte av skrivestøtte. Etter at en tekst er skrevet kan den lagres og sendes via SMS, e-post eller lignende plattformer.