Katta i sekken

PRIS: 33.00 kr

Katta i sekken er utviklet for barn, men kan være nyttig for personer med afasi som har semantiske vansker. Det vil si vansker med å forståelse av betydning av ord og setninger, og forbindelser mellom ord og setninger. Appen går ut på å sortere ord i kategorier. Det er mulig velge antall ord (mellom 12 og 21) som skal sorteres.