Pekebok for barn

PRIS: 11.00 kr

Appen er utviklet for barn, men en av oppgavene kan være nyttig trening innen auditiv forståelse for personer med afasi. Oppgaven Gjett bildet går ut på å få auditivt presentert ett ord, og peke ut bilde av ordet. Det er alltid fire svaralternativer. De andre oppgavene i appen passer for barn, og vil ikke ha særlig nytteverdi for personer med afasi.