Labyrinth

PRIS: Gratis

Labyrinth er et spill. Hensikten med spillet er å flytte en kule gjennom en labyrint ved å vende på telefonen, iPaden eller iPoden uten at kulen triller ned i forskjellige hull i labyrinten. Labyrinth kan være en fin aktivitet å fylle tiden med og øve på bevegelse i hånd eller arm på affisert side for enkelte personer med afasi. Det er også mulig å få taktil feedback i form av vibrasjon når kulen treffer et hinder.