Apper og telerehabilitering

Pandemien har ført til økt samarbeid over avstand. Ulike måter å møtes på, blir forsøkt flyttet til nettet. For noen fungerer dette ok. For andre ikke. Her skriver vi om bruk av apper på avstand. Altså bruk av apper når personen med afasi og den som hjelper er på hvert sitt sted.

Hvis du benytter apper som del av telerehabilitering, logopedisk undervisning via nett eller liknende: Husk at du er ansvarlig for at dette skjer slik at regler for personvernhensyn med mer overholdes. Dette er på plass, men du trenger tekniske tips? Denne teksten er til deg!

Logoped Megan Sutton (Tactus Therapy) har laget en kort video. Her forklarer hun noen nyttige prinsipper for hvordan man kan bruke apper på avstand. Prinsippene, ikke den aktuelle programvaren, er vårt poeng. (Det finnes flere løsninger, fra ulike firma.) Videoen er pedagogisk, men du må muligens se den et par ganger for å få grepet om det? (Det måtte jeg!) Megan legger opp til at hjelperen/fagpersonen styrer appen, ikke personen med afasi. Se videoen her. Lykke til!

På jakt etter en app som passer ved afasi?

Velkommen! Vi håper du vil sette pris på denne nettressursen. På generell basis minner vi om at datastøttet språktrening skal hvile på et faglig fundament. Når det er mulig, vil det som oftest være en fordel at en fagperson prøver ut og tilpasser apper til den enkelte personen med afasi.

Hvilke apper er omtalt på denne siden? Når nettsiden nå blir offisielt lansert (i løpet av mai 2020), inneholder nettsiden apper som vi eller noen i nettverket vårt har praktisk erfaring med. Appene er forslått av personer som selv lever med afasi og av logopeder som arbeider med personer med afasi, herunder logopeder i Statped og i Afasiforum 3. Men dette skal være en levende side. Det lages nye apper. Noen apper forsvinner. Dere der ute har helt sikkert erfaring med apper som vi ikke kjenner til. Derfor kan man sende inn forslag på apper til denne siden. Det vil vi sette stor pris på!