Apper og telerehabilitering

Pandemien har ført til økt samarbeid over avstand. Ulike måter å møtes på, blir forsøkt flyttet til nettet. For noen fungerer dette ok. For andre ikke. Her skriver vi om bruk av apper på avstand. Altså bruk av apper når personen med afasi og den som hjelper er på hvert sitt sted.

Hvis du benytter apper som del av telerehabilitering, logopedisk undervisning via nett eller liknende: Husk at du er ansvarlig for at dette skjer slik at regler for personvernhensyn med mer overholdes. Dette er på plass, men du trenger tekniske tips? Denne teksten er til deg!

Logoped Megan Sutton (Tactus Therapy) har laget en kort video. Her forklarer hun noen nyttige prinsipper for hvordan man kan bruke apper på avstand. Prinsippene, ikke den aktuelle programvaren, er vårt poeng. (Det finnes flere løsninger, fra ulike firma.) Videoen er pedagogisk, men du må muligens se den et par ganger for å få grepet om det? (Det måtte jeg!) Megan legger opp til at hjelperen/fagpersonen styrer appen, ikke personen med afasi. Se videoen her. Lykke til!